Překlady Purič | specialista na jihoslovanské jazyky | překlady, tlumočení, lokalizace

Překlady

Ilustrační fotografie
drama nad slovinskými lesy
fotka
Ilustrační fotografie
tajuplné mokřiny severního Srbska
fotka
Ilustrační fotografie
východ slunce v Jižní Dalmácii
fotka
Ilustrační fotografie
říční zákoutí středního Maďarska
fotka
Ilustrační fotografie
malebný soumrak nad Jadranem
fotka

Motto rodinné firmy Překlady Purič

Od založení firmy je naším mottem tvořit a poskytovat pouze překlady zkušených překladatelů a rodilých mluvčích s vysokoškolským vzděláním. Většinu zakázek přeložíme sami v rámci firmy. Jen na rozsáhlé projekty nasazujeme stálé spolupracovníky – výhradně rodilé mluvčí: Nevyužíváme služeb tzv. „naučených“ překladatelů, protože jsme si vědomi rizika, kterého bychom se mohli dopustit špatným překladem. Neorientujeme se na zvyšování počtu zakázek, ani na množství přeloženého textu, ale především na dobře odvedenou práci bez zbytečných pochybení způsobených např. stresem, přehnanou rychlostí, zbrklostí, případně přehnaně nízkou cenou.

Ověřené překlady

Provádíme soudní překlady ve všech nabízených jazykových kombinacích. Doklad, který si přejete přeložit soudně, tj. s ověřovací doložkou soudního tlumočníka, bude spojen s překladem a opatřen razítkem soudního tlumočníka. Váš originální doklad se stane nedílnou součástí našeho překladu. Proto doporučujeme, abyste si opatřili ověřenou kopii Vašeho originálního dokladu (např. rodného, oddacího nebo živnostenského listu). Na Vaše přání takovou kopii zajistíme za Vás. Tím si zachováte originál a s ověřenou kopií poté obdržíte vyhotovený překlad.