Překlady Purič | specialista na jihoslovanské jazyky | překlady, tlumočení, lokalizace

Korektury / Rozšířená korektura

Ilustrační fotografie
drama nad slovinskými lesy
fotka
Ilustrační fotografie
tajuplné mokřiny severního Srbska
fotka
Ilustrační fotografie
východ slunce v Jižní Dalmácii
fotka
Ilustrační fotografie
říční zákoutí středního Maďarska
fotka
Ilustrační fotografie
malebný soumrak nad Jadranem
fotka

Základní (interní) korektura

Abychom mohli zaručit stálou kvalitu překladu, provádíme víceúrovňové korektury přeložených textů:

  1. porovnání překladu s originálem
  2. stylistická korektura
  3. gramatická korektura
  4. základní úprava textu podle originálu

Služba Základní korektura je zdarma a provádíme ji před odevzdáním každého překladu.

Rozšířená (externí) korektura

Jsme si vědomi toho, že týmová práce je základem pro dosahování těch nejlepších výsledků. Proto jsme schopni vyhovět i požadavkům náročnějších zákazníků, kteří trvají na tom, aby byl text prověřen dalším, nezávislým korektorem. Externí korektura probíhá podobně, jako interní korektura, to znamená, že korektor porovná překlad s originálem, stylisticky a gramaticky text podle potřeby pozmění a upraví. Provedené změny může mít zákazník k dispozici. Externí korekturu provádí externí korektor (taktéž rodilý mluvčí) daného jazyka.

Služba externí korektury je vícepráce dalšího nezávislého překladatele nebo korektora a z tohoto důvodu je zpoplatněna.