Překlady Purič | specialista na jihoslovanské jazyky | překlady, tlumočení, lokalizace

Záruka kvality, proč rodilý mluvčí, hlavní nedostatky “naučených” překladatelů

Ilustrační fotografie
drama nad slovinskými lesy
fotka
Ilustrační fotografie
tajuplné mokřiny severního Srbska
fotka
Ilustrační fotografie
východ slunce v Jižní Dalmácii
fotka
Ilustrační fotografie
říční zákoutí středního Maďarska
fotka
Ilustrační fotografie
malebný soumrak nad Jadranem
fotka

ZÁRUKA STÁLÉ KVALITY A MLČENLIVOSTI:

  • používáme vlastní terminologickou databázi, kterou neustále rozšiřujeme
  • dle potřeby konzultujeme odborné termíny a text se zákazníkem
  • zachováváme terminologii v celém překladu
  • za provedenou práci zodpovídáme
  • jsme vázáni mlčenlivostí o předaných skutečnostech v rámci Zákona o znalcích a tlumočnicích a ustanoveními dalších platných zákonů
  • jsme rodinná překladatelská firma
  • na větších projektech spolupracujeme stále se stejnými a osvědčenými lidmi
  • jednáme osobně a bez dalších prostředníků

Proč právě rodilý mluvčí?

Rodilý mluvčí se narodil a vystudoval školy v dané zemi. Ne každý rodilý mluvčí může být dobrým překladatelem. Dobrý překladatel musí mít nadání, vrozený cit pro jazyk i přesnost. Neméně důležité jsou délka překladatelské praxe, pečlivost, a nakonec i chuť do práce. Spojení citu pro jazyk a jazykové vybavenosti rodilého mluvčího je základem dobře odvedené práce.

Hlavní nedostatky překladatele, který vystudoval cizí jazyk

Pro překladatele, který cizí jazyk vystudoval, je překlad do cizího jazyka namáhavější, protože většinou vynaloží mnohem více energie na výběr správné formulace vět a v cizím jazyce spoléhá více na doslovný překlad než samotný kontext překladu. Není si jistý, co si může v daném jazyce přesně dovolit, aby se užitím nějakého nevhodného jazykového obratu neodchýlil od originálního znění, což by mohlo zapříčinit závažné pochybení. Výsledná práce „naučeného“ překladatele nakonec dopadne buď komicky nebo křečovitě a dle naších zkušeností je často i nepoužitelná.