Překlady Purič | specialista na jihoslovanské jazyky | překlady, tlumočení, lokalizace

Platební podmínky

Ilustrační fotografie
drama nad slovinskými lesy
fotka
Ilustrační fotografie
tajuplné mokřiny severního Srbska
fotka
Ilustrační fotografie
východ slunce v Jižní Dalmácii
fotka
Ilustrační fotografie
říční zákoutí středního Maďarska
fotka
Ilustrační fotografie
malebný soumrak nad Jadranem
fotka

Platební podmínky

Platební podmínky se řídí obecně platnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro stálé zákazníky platí zvýhodněné platební podmínky.