Překlady Purič | specialista na jihoslovanské jazyky | překlady, tlumočení, lokalizace

Naše vize

Naším snem a podnikatelským záměrem je poskytnout Vám co nejkvalitnější službu, dlouhodobou spolupráci na profesionální a přátelské úrovni. Až 90 % našich zákazníků obdrželo kontakt na nás od jiných spokojených zákazníků. Pokud jste náhodným návštěvníkem našich internetových stránek a nedostali jste na nás kontakt od jiného zákazníka, přesvědčete se a kontaktujte nás.

Rodilý mluvčí

Rodilý mluvčí se narodil a vystudoval školy v dané zemi. Ne každý rodilý mluvčí může být dobrým překladatelem. Dobrý překladatel musí mít nadání, vrozený cit pro jazyk i přesnost. Neméně důležité jsou překladatelská praxe, pečlivost, a nakonec i chuť do práce. Spojení citu pro jazyk a jazykové vybavenosti rodilého mluvčího je základem dobře odvedené práce.
více zde

Překlady

Od založení firmy je naším mottem tvořit a poskytovat pouze překlady zkušených překladatelů a rodilých mluvčích s vysokoškolským vzděláním. Většinu zakázek přeložíme sami v rámci firmy. Jen na rozsáhlé projekty nasazujeme stálé spolupracovníky – výhradně rodilé mluvčí: Nevyužíváme služeb tzv. „naučených“ překladatelů, protože jsme si vědomi rizika, kterého bychom se mohli dopustit špatným překladem. Neorientujeme se na zvyšování počtu zakázek, ani na množství přeloženého textu, ale především na dobře odvedenou práci bez zbytečných pochybení způsobených např. stresem, přehnanou rychlostí, zbrklostí, případně přehnaně nízkou cenou.
více zde

Tlumočení

Máme dlouholeté a bohaté zkušenosti s tlumočením, jak ve státním, tak i v soukromém sektoru. Většina českých a zahraničních ministerstev v minulosti opakovaně využila našich tlumočnických služeb, ať už na simultánní, konsekutivní nebo doprovodné úrovni. Pravidelně tlumočíme také pro PČR a Vězeňskou službu a přední české, slovenské, slovinské, chorvatské a srbské podnikatelské subjekty.
více zde